Educatie

Delen op Facebook
Bij de opzet van het educatief programma van het museum houden wij niet alleen rekening met de verschillende leeftijdsgroepen, van jong tot oud, maar ook met de zeer uiteenlopende behoeften van onze bezoekers: Naast de klassieke rondleidingen zijn volwassenen steeds meer geïnteresseerd in verdiepende rondleidingen in dialoogvorm, waardoor ze de kunst kunnen beleven in een actief gesprek en discussie met anderen. Wij willen dan ook niet alleen rondleiden en presenteren, maar ook ruimte bieden voor de dialoog tussen de bezoekers.
Bij kinderen en leerlingen is een leeftijdsafhankelijke combinatie van theoretisch en praktisch werk succesvol gebleken.
Daarbij staat echter altijd de intensieve beschouwing van ieder werk op de voorgrond en wordt daarvoor ook de nodige tijd uitgetrokken.

Een ander belangrijk punt voor ons: Voor we iets kunnen overbrengen, moeten we het eerst zelf begrijpen, want educatief medewerkers beschouwen zichzelf als bemiddelaars tussen de inhoud van een tentoonstelling en de bezoekers. Daarom is ook een intensieve en vruchtbare samenwerking met de curatoren van een tentoonstelling steeds onontbeerlijk voor een boeiend en levendig educatief programma.

Openbare rondleidingen

Bij elke tentoonstelling en presentatie bieden wij in het weekend openbare rondleidingen van een uur aan.
Afhankelijk van het soort tentoonstelling zijn er ook deskundige gidsen beschikbaar – niet alleen om u wegwijs te maken, maar ook als gesprekspartners.
Angebote für Erwachsene und Gruppen | © Draiflessen Collection

Ontdek tentoonstellingen op uw smartphone

Als extra aanbod voor de digitale educatie ter plaatse gebruiken we in sommige tentoonstellingen de app Actionbound. Tijdens de rondleiding kunnen bezoekers quizvragen beantwoorden, spannende opdrachten uitvoeren en iets opsteken over de ideeën van onze curatoren.
Om van dit aanbod gebruik te maken, hoeft u alleen de gratis app te downloaden en bij uw volgende bezoek de QR-code te vragen om de rondleiding te starten. Indien gewenst, stellen wij voor de duur van het bezoek een iPad ter beschikking waarop de app al is geïnstalleerd.
Actionbound | © Actionbound

Aanbod voor volwassenen en families


Slow Art – tijd voor kunst
Het idee van een langzame, onthaaste kunstbeschouwing is niet nieuw. In de afgelopen jaren hebben educatief medewerkers van musea en kunstwetenschappers herhaaldelijk geconstateerd dat de maximale tijd die een museumbezoeker voor een kunstwerk doorbrengt tussen de 17 en 19 seconden bedroeg. Als de beschrijving van het object werd gelezen, bleef er voor het werk vaak nog minder tijd over. Een trend die in 2008 in New York vrij toevallig ontstond, gaat dit tegen: Kunst wordt bewust langer bekeken, waardoor de bezoeker slechts enkele werken in de tentoonstelling ziet, maar wel veel intensiever. Wat op het eerste gezicht misschien een beperking lijkt, blijkt in de praktijk een fantastisch middel om je serieus bezig te houden met je eigen ervaringen en zienswijzen.

Kunst anders zien
Twee verschillende formules, één doel: kijken naar kunst en leren door de manier van kijken. Veel tijd, een vast verloop, een echte gedachtewisseling met anderen, kleine groepen en een veilige sfeer zijn de belangrijkste kenmerken van beide methoden.
Ons educatief werk in het museum is onder meer gebaseerd op het principe van de Visual Thinking Strategy (VTS), dat berust op de overtuiging dat iedereen, ongeacht leeftijd, levenservaring of culturele achtergrond, kan leren om naar kunst te kijken en die voor zichzelf nuttig te gebruiken. Kunstwerken worden daarom samen in de groep bekeken en bestudeerd, details worden opgemerkt en besproken en de gids stimuleert de beschouwers om daarbij hun eigen gedachten te vormen.
Vanuit het principe van de gelijkwaardigheid van observaties en hun beschrijving door de bezoekers, ontstaat zo een verdiepte waarneming. Aangetoond is dat deze methode de visuele waarneming, het kritisch denken en de discussievaardigheden verbetert. VTS werd in de jaren ’90 ontwikkeld door Philip Yenawine, destijds hoofd van de educatieve afdeling van het MoMA in New York, en Abigail Housen, cognitief psycholoog aan Harvard University.
 Een andere benadering is Art Based Learning (ABL): De basis van deze methode is niet het leren over kunst, maar het leren van of met kunst door middel van een mentaal proces.
 ABL is ontwikkeld door dr. Jeroen Lutters. De methode heeft een vast verloop, gebaseerd op zien, schrijven en spreken – afwisselend alleen en in een groep. Het doel is dat de beschouwer van een kunstwerk, schilderij, film, boek of sculptuur altijd wordt geconfronteerd met een werk uit een andere tijd – verleden, heden, toekomst – en werkelijkheid. In het spanningsveld dat zo ontstaat, is het mogelijk om via de beschouwing van kunst na te denken over het eigen leven en grotere verbanden.
 De tijd voor beide formules bedraagt ca. 1,5 uur, de groepsgrootte is beperkt tot vier personen.

Workshops voor volwassenen
Naast de speciaal voor schoolkinderen ontwikkelde workshops bieden wij steeds meer cursussen speciaal voor volwassenen aan. De technische en inhoudelijke moeilijkheidsgraad is aangepast. Ook hierbij bewegen we ons binnen het spectrum van de lopende tentoonstellingen. Een rondleiding is een vast onderdeel, net als het samen onder begeleiding werken aan kleine projecten in het MuseumAtelier.

Workshops voor families

Ook voor families hebben we iets in petto. De gezamenlijke kunstbeleving met verschillende leeftijdsgroepen en perspectieven is een geweldige ervaring. Dit aanbod kan op afspraak ook individueel worden geboekt; neem gerust contact met ons op!

Excursies
De inhoud van onze excursies is gericht op de lopende en geplande tentoonstellingen, die altijd gewijd zijn aan een zeer specifieke, compacte vraagstelling. De inhoudelijke planning van de excursies sluit hier direct bij aan en is bijvoorbeeld uitgebreid met cultuurhistorische aspecten of extra achtergrondinformatie die op bijzondere locaties kan worden ontdekt. In ieder geval willen wij een nieuwe en andere kijk op de tentoonstelling bieden.
De excursies beginnen meestal met een bezoek aan de tentoonstelling in de Draiflessen Collection en bieden de deelnemers zo de gelegenheid toegang te krijgen tot de tentoongestelde kunstwerken. Dit vormt vervolgens als het ware de rode draad van de reis. De leden van de groep, die elkaar hier al een beetje kunnen leren kennen, gaan dan samen op reis en bezoeken onder deskundige leiding speciaal geselecteerde plaatsen, gebouwen, steden of landschappen. 
Een excursie combineert dus de directe ervaring van kunst met de gemeenschappelijke culturele beleving. Dit draagt ertoe bij dat de ervaring van alleen de tentoonstelling wordt verbreed en de tentoonstelling en haar centrale thema vanuit heel andere perspectieven wordt bekeken, waardoor een nieuwe kijk op de afzonderlijke werken en het concept ontstaat.
Kunst betrachten | © Draiflessen Collection

Aanbod voor kinderen en jongeren


MuseumPret
Wil je iets meer weten of heb je door een rondleiding al goede ervaringen met musea opgedaan of ben je gewoon nieuwsgierig geworden: Tijdens de schoolvakanties bieden wij onze MuseumPret aan. Deze activiteiten duren ongeveer twee uur en vinden meestal ’s morgens plaats. 
Een half uur lang bekijken we samen de lopende tentoonstelling. Daarna gaat de hele groep naar ons museumatelier om de indrukken van de rondleiding door de tentoonstellingen creatief en praktisch te verwerken. Meestal ontstaan er levendige discussies over het onderwerp dat in de tentoonstelling wordt gepresenteerd, vooral omdat de groepsgrootte bewust tot vijf kinderen wordt beperkt.


De evenementen in het onderdeel MuseumPret zijn gericht op schoolkinderen tussen 8 en 16 jaar. Thematisch focussen we ons op de tentoonstellingen die op dat moment te zien zijn. We richten ons naar keuze op technische, inhoudelijke, filosofische en artistieke aspecten en lopen bij elke workshop een keer samen door de tentoonstelling. Vervolgens verwerken we in het MuseumAtelier de opgedane inzichten, gerezen vragen of simpelweg onze belevenis op een creatieve manier. De nadruk ligt hierbij op plezier in het museumbezoek, genieten van kunst en de gedachtewisseling met anderen.

MuseumExperts
Hoe zou het zijn om andere museumbezoekers enthousiast te maken voor de kunst die in een tentoonstelling te zien is, om ze informatie te geven over belangrijke en interessante zaken? In deze tweedaagse workshop leer je hoe je dit kunt doen. Je neemt een kijkje achter de schermen van het museum, maakt kennis met de tentoongestelde werken en bereidt samen met de professionals je eigen korte rondleiding voor. Die kun je zondag in het tweede deel van de workshop uitproberen met “echte” bezoekers.

MuseumPas

Onze MuseumPas is er voor ieder kind dat regelmatig onze tentoonstellingen en workshops wil bezoeken: Voor elk bezoek krijg je een stempel in je pas. Als je 15 stempels hebt verzameld, ligt er een mooie verrassing op je te wachten!

Videoclips voor thuis
Als extra aanbod hebben we een aantal fantastische instructievideo’s (duits) online gezet, die je thuis kunt bekijken. Je vindt ze allemaal hier.
MuseumsSpaß | © Draiflessen Collection

Aanbod voor scholen

Leerlingen bezoeken in de loop van hun schoolcarrière soms – min of meer vrijwillig – musea, bekijken tentoonstellingen en worden in klassikaal verband rondgeleid. Net als veel andere musea bieden wij speciale rondleidingen aan voor de meest uiteenlopende behoeften van schoolklassen. Zo kunnen wij inspelen op kinderen en hun manier van leren, in het beste geval hun belangstelling stimuleren en individuele vragen beantwoorden tijdens de rondleidingen en het vervolg in de educatieve ruimte van de Draiflessen Collection.
 Kort na het begin van elke tentoonstelling wordt een informatiebijeenkomst voor docenten georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van de afdeling educatie en bezoekersmanagement van het museum aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en suggesties te doen. Ontvangers van onze nieuwsbrief (u kunt zich hieronder aanmelden) worden automatisch en tijdig op de hoogte gebracht.

Begeleidende boekjes voor leerlingen
Wij ontwikkelen voor onze tentoonstellingen begeleidende boekjes speciaal voor kinderen, die wij gebruiken bij onze activiteiten, maar ook beschikbaar stellen voor het werk met groepen in het museum – vraag ons er gerust naar!
Führungsangebot für Schulen | © Draiflessen Collection

Museumpret digitaal

Ook dit jaar heeft u weer de kans om met eenvoudige materialen iets moois te maken met ons grote virtuele Museum pret Of het nu gaat om kerstversiering van sokken, een schaal van een oud T-shirt of een dromenvanger. Onze video's, die zijn gemaakt in samenwerking met studenten van de studierichting textielontwerp van de Universiteit van Osnabrück, laten zien wat je nodig hebt en geven je nauwkeurige knutselinstructies. Veel plezier ermee! 

Neem contact met ons op!

Veel van onze activiteiten kunnen ook individueel worden geboekt. Wij geven u graag advies over de formule die het beste bij uw wensen past. Wij zijn ook blij met uw opmerkingen en verzoeken. Neem gerust contact met ons op. U kunt ons tijdens openingsuren bereiken op +49 (0)5452.9168-3500 of per e-mail naar: