Actueel

MAIN SPACE
MAIN SPACE | 28.04.2024 – 04.08.2024

RUIMTEN DICHT OP DE HUID

RUIMTEN DICHT OP DE HUID toont kunstuitingen die de domeinen mens en ruimte niet los van elkaar zien, maar als een complex verweven geheel.

DAS FORUM
DAS FORUM | 15.05.2024 – 20.10.2024

OP SCHAAL

De geschiedenis van de C&A-winkels in model en beeld

De tentoonstelling maakt duidelijk dat de maquette veel meer is dan alleen een hulpmiddel: het is zowel een toekomstvisie als een artefact uit vervlogen tijden.

STUDIEZAAL
STUDIEZAAL | 15.05.2024 – 20.10.2024

MO(NU)MENTEN

Over de vluchtigheid van feestarchitectuur

In de Europese cultuur van de vroegmoderne periode waren feesten iets vanzelfsprekends en uitbundigs. Een onmisbaar onderdeel van de luisterrijk vormgegeven kroningen, jubilea, overwinningsfeesten, staatsbezoeken, huwelijken of verjaardagen was de efemere oftewel tijdelijke feestarchitectuur.

Verwacht

MAIN SPACE | 20.10.2024 – 16.02.2025

TAAL/TEKST/BEELD

De tentoonstelling stelt geselecteerde kunstwerken uit de 20ste en 21ste eeuw centraal die primair over de relatie tussen taal, tekst en beeld gaan.

STUDIEZAAL | 06.11.2024 – 04.05.2025

IN DEN BEGINNE WAS HET WOORD

Over de macht van taal

Deze kabinettentoonstelling verkent aan de hand van illustratieve objecten het spanningsveld tussen taal en sprakeloosheid, tussen begrijpen en misverstaan.

DAS FORUM | 06.11.2024 – 04.05.2025

CUNDA, KNÖS EN KNASPELHUTSCHE

Op zoek naar het bedrijfsvocabulaire

Op zoek naar het bedrijfsvocabulaire tracht deze tentoonstelling in DAS Forum de identiteitsvormende, met betekenis spelende en praktische functies van speciale talen te achterhalen – en dat niet alleen bij C&A.

Geweest

15.10.2023 - 25.02.2024
DRADEN

Wie kent hem niet: de levensdraad, de rode draad? Wie is niet met anderen verweven? We komen draden tegen in mythen, het taalgebruik en ook in de kunst, waar ze vaak worden gebruikt als metafoor, model of medium. Het thema van deze tentoonstelling is dan ook de symbolische betekenissen van draden voor de mens en het menselijk leven.

15.10.2023 - 28.04.2024
ARIADNE’S NAAIKUSSEN

Deze eerste presentatie van ‘Ariadne’s Naaikussen’ in de zalen van de Draiflessen Collection toont hoogtepunten en vormt de start van de wetenschappelijke bestudering van deze uitzonderlijke collectie. Ook is het een eerbetoon aan de gepassioneerde verzamelaarster die in 2023 negentig zou zijn geworden.

15.10.2023 - 28.04.2024
STORYTELLING

De opkomst van de prentkunst in de 15de eeuw betekende een revolutie voor de verspreiding van afbeeldingen. Altaarstukken en schilderijen waren voor die tijd slechts toegankelijk voor een select publiek, maar door de nieuwe media houtsnede en kopergravure konden afbeeldingen plotseling relatief snel, goedkoop en in grote oplagen worden geproduceerd.

05.04.2023 - 16.07.2023
DE STAND VAN ZAKEN?

Hoe kunnen we (overleven) in het tijdperk van snelle klimaatverandering? De Collectie Draiflessen buigt zich over deze prangende vraag en onderzoekt de stand van zaken. Tijdens de geplande periode zal het museum verschillende evenementen aanbieden zoals lezingen, workshops en excursies.

15.02.2023 - 20.08.2023
LET OP GLAS! Een dubbeltentoonstelling

Deze kabinettentoonstelling richt zich op het spel met licht en het intense lichteffect van gebrandschilderd glas – een in de periode van de laatgotiek en renaissance vooral in Duitsland, Zwitserland en de Nederlanden florerende kunstvorm. Voor het eerst zijn de uit de 15de en 16de eeuw stammende autonome glaspanelen uit de Liberna Collection te zien.

15.02.2023 - 20.08.2023
LET OP GLAS! Een dubbeltentoonstelling

De presentatie toont voor het eerst de iconografische en technische aspecten van de vensters en hun ontstaansgeschiedenis.

30.10.2022 - 26.02.2023
THE FINAL BID. Michael Pinsky

Om het thema duurzaamheid kan tegenwoordig niemand meer heen. De term wordt echter voor zulke diverse dingen gebruikt dat het begrip duurzaamheid een holle frase dreigt te worden, die eerder stress oproept dan motivatie. Veel mensen vragen zich af of ze eigenlijk wel een verschil kunnen maken en welke stappen daarbij zinvol zijn.

22.06.2022 - 15.01.2023
SPEUREN NAAR SPOREN

De eenduidige toeschrijving van een tekening aan een kunstenaar hangt af van verschillende factoren. Is een kunstwerk gesigneerd, dan is de kans groot dat de toeschrijving slaagt. Maar hoe gaat het toeschrijven van ongesigneerde tekeningen eigenlijk in zijn werk?

22.06.2022 - 15.01.2023
THE ARCHIVE COLLECTION

Ter gelegenheid van het 180-jarig jubileum in 2021 heeft C&A een retrocollectie gelanceerd op basis van eigen modecreaties uit de afgelopen decennia. Over die collectie gaat deze presentatie in DAS Forum.