Colofon

Delen op Facebook
Opgave conform § 5 TMG Provider van deze website is Draiflessen Collection gGmbH, een vennootschap van algemeen nut met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht.

Draiflessen Collection gGmbH
Georgstraße 18 D-49497 Mettingen
+49.(0)5452.9168-0
info@draiflessen.com

Vertegenwoordigd door:
Dr. Corinna Otto en Martin Rudolf Brenninkmeijer
Bevoegde rechter: Amtsgericht Düsseldorf, HRB:  79630
BTW-nr. conform §27 a UStG:  DE 311132003

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 lid 2 RStV:
Draiflessen Collection gGmbH
Georgstraße 18
D-49497 Mettingen
+49(0)5452.9168-0
info@draiflessen.com


Concept | Vormgeving

Draiflessen Collection gGmbH
Georgstraße 18
D-49497 Mettingen
+49 (0)54 52. 91 68-0
info@draiflessen.com

zone4 GmbH
Kurfürstenstraße 21
50678 Köln 
+49 (0)221. 16 83 37 58
mail@zone4.de
www.zone4.de


Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina’s is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid van actualiteit van de content kunnen we echter geen aansprakelijkheid nemen. Als aanbieder van diensten zijn we conform § 7 lid 1 van de Duitse wet op elektronische media (Telemediengesetz,TMG) verantwoordelijk voor eigen content op deze pagina’s in lijn met de algemene regelgeving. Conform §§ 8 t/m 10 TMG zijn we als aanbieder van diensten echter niet gehouden door anderen toegestuurde of opgeslagen informatie van derden te bewaken of actief te speuren naar zaken die kunnen duiden op een activiteit die in strijd is met de wet. Dit laat de verplichting tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie conform de algemene verplichtingen onverlet. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment dat er kennis is genomen van een concrete schending van het recht. Zodra deze rechtsschending bekend wordt, zullen we de betreffende content per direct verwijderen.


Privacy

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder dat u persoonsgerelateerde gegevens moet opgeven. Voor zover op onze pagina’s persoonsgegevens (zoals naam, adres of mailadressen) worden gevraagd, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze data worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden. Wij wijzen erop dat er bij de digitale overdracht van data (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) sprake kan zijn van lacunes in de veiligheid. Het is niet mogelijk data volledig te beschermen tegen inbreuk door derden. Gebruik van de op basis van de informatieplicht gepubliceerde contactgegevens door derden die deze data gebruiken voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen is niet toegestaan. De providers van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending van reclame, bijvoorbeeld in de vorm van spam.


Privacyverklaring

Op onze internetpagina wordt gebruik gemaakt van de webanalyseservice Piwik. Piwik is een open source software die bijhoudt wie de website bezoekt. De analyse vindt plaats met behulp van cookies, dat zijn tekstbestanden. Deze cookies verzamelen informatie aangaande het gebruik van de website. Deze informatie wordt op een server van Piwik in Duitsland opgeslagen. Uw IP-adres wordt vooraf nog geanonimiseerd. U heeft echter ook mogelijkheid om zelf te voorkomen dat cookies van Piwik worden opgeslagen op uw computer. Daarvoor moet u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen. Dat kan betekenen dat u daarna niet alle onderdelen van de website kunt gebruiken.


Auteursrecht

De door de provider van de website verzorgde content en werken op deze pagina’s zijn onderhevig aan Duits auteursrecht. Voor het vermenigvuldigen, bewerken, distribueren alsmede enigerlei vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Voor zover de content op deze pagina niet is gemaakt door de provider, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name geldt dat de content van derden wordt gekenmerkt als zodanig. Mocht u niettemin opmerken dat er sprake is van een schending van het auteursrecht, dan vragen we u ons dit te melden. Indien rechtsschendingen bekend worden, zullen we dergelijke content per direct verwijderen.