Privacy

Delen op Facebook

Privacybeleid


Voor de omgang met uw persoonsgegevens door ons wijzen wij u op het volgende in verband met de voorschriften inzake gegevensbescherming en informeren wij u daarbij tegelijkertijd over uw rechten uit hoofde daarvan.


1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?


Draiflessen Collection gGmbH
Georgstraße 18 
49497 Mettingen 
tel.:+49.(0)5452.9168-0 
info@draiflessen.com
(hierna "wij" genoemd), als beheerder van de website www.draiflessen.com, zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de gebruikers (hierna "u" genoemd) van onze website. 


2. Welke soorten persoonsgegevens verwerken we en waar komen ze vandaan?
Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u ontvangen via contactformulieren op onze website www.draiflessen.com of via andere kanalen op uw uitdrukkelijk verzoek, bijv. via e-mail, contact in ons museum. Relevante persoonsgegevens zijn personalia (naam, adres en andere contactgegevens). Het kan daarnaast ook gaan om beelddata (bijv. van beeldreportages over evenementen), mediagegevens in het kader van persaccreditatie (naam uitgever, naam titel, professionele status), pr-relevante gegevens (bijv. bezoek aan een bepaalde tentoonstelling). Bovendien worden er tijdens uw bezoek aan onze website (bijv. het tijdstip waarop u onze website hebt bezocht, uw IP-adres, de website van waaruit u onze website hebt bezocht, de pagina's waarop u op onze website hebt geklikt, alsmede de datum en duur van uw bezoek, het opvragen van onze nieuwsbrief, door ons aangeklikte pagina's of inzendingen) en andere vergelijkbare gegevens geregistreerd en gebruikt. Uw registratie- en gebruiksgegevens worden geregistreerd tijdens het bezoek en gebruik van onze website. Er worden geen gebruikersprofielen aangemaakt die een persoonlijke referentie hebben. Ook worden er geen gegevens doorgegeven aan derden. Alleen anonieme gebruiksgegevens worden geregistreerd, opgeslagen en omgezet in gebruiksprofielen met pseudoniemen. 


3. Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens en op welke wettelijke basis?
De verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a EU-AVG) of conform de bepalingen van § 15 lid 3 Telemediengesetz (TMG). 

Als u ons uw toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bijv. registratie voor een rondleiding, ontvangst van onze nieuwsbrief), wordt de rechtmatigheid van deze verwerking gegeven op basis van uw toestemming. Een eenmaal verstrekte toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van de toestemmingsverklaringen die aan ons zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van de EU-AVG, dat wil zeggen vóór 25 mei 2018. Houd er rekening mee dat de intrekking geen terugwerkende kracht heeft.

Uw registratie- en gebruiksgegevens worden geregistreerd met behulp van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver naar uw pc worden gestuurd en daar op uw harde schijf worden opgeslagen. Ze dienen om de veiligheid en het gebruiksgemak te verhogen en worden na afloop automatisch van uw pc gewist. Indien nodig kunt u het opslaan van cookies bij de betreffende instellingen voor "Cookies van derden" van uw webbrowser deactiveren.


Volgens § 15 TMG hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de opslag van uw registratie- en gebruiksgegevens.


4. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
De persoonlijke gegevens die worden verzameld voor het onder punt 3 hierboven vermelde doel worden uitsluitend verwerkt op de server van de website www.draiflessen.com en worden alleen bekeken door partijen die deze gegevens nodig hebben om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Ook door ons gebruikte contractuele verwerkers (art. 28 EU-AVG) kunnen gegevens voor deze doeleinden ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-diensten, telecommunicatie, verkoop en marketing. Bij het doorgeven van gegevens aan externe ontvangers wijzen wij er eerst op dat wij alleen informatie over u mogen doorgeven als de wet dit vereist, u toestemming hebt gegeven of wij daartoe bevoegd zijn. Voor onze website maken wij gebruik van de webanalyseservice Matomo, die anonieme registratie- en gebruiksgegevens op contractuele basis evalueert. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van uw registratie- en gebruiksgegevens. Algemene informatie hierover en over de omgang met uw registratie- en gebruiksgegevens vindt u op: matomo.org.


5. Welke knoppen voor een verbinding met sociale netwerken gebruiken we?
Om u in staat te stellen bepaalde inhoud van onze website te koppelen aan uw social media account, zijn er zogenaamde sharing buttons beschikbaar op onze website. Hiervoor gebruiken we veilige "Shariff"-knoppen. "Shariff" is ontwikkeld om meer privacy te bieden op het net en om de gebruikelijke "Share" knoppen van sociale netwerken te vervangen. Meer informatie over het Shariff-project vindt u hier: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.


Facebook
Op onze website gebruiken we de "Recommend" knop van het sociale netwerk Facebook. Dit is slechts een link en geen „social plugin“.Als u de knop niet gebruikt, wordt er geen informatie naar Facebook verzonden en wordt er geen Facebook-cookie op uw computer geplaatst. Zodra u op de knop Aanbevelen klikt zonder ingelogd te zijn op Facebook, opent het inlogscherm van Facebook in een nieuw venster. Tegelijkertijd plaatst Facebook een cookie op uw harde schijf. Als u als reeds ingelogde Facebook-gebruiker op de knop klikt, wordt de informatie dat u het betreffende artikel wilt aanbevelen aan Facebook doorgegeven. Afhankelijk van uw privacy-instellingen op Facebook kunnen bezoekers van uw Facebook-pagina dan zien dat u het artikel aanbeveelt. Pagina's binnen Facebook worden uitsluitend beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Welke gegevens Facebook op deze pagina's verzamelt, valt buiten onze kennis en controle. Kijk voor algemene informatie daaromtrent op http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.


Twitter
Op onze website gebruiken we de "social bookmark" van het sociale netwerk Twitter. Dit is slechts een link en geen „social plugin“.Als u de knop niet gebruikt, wordt er geen informatie naar Twitter verzonden en wordt er geen Twitter-cookie op uw computer geplaatst. Zodra u op de knop klikt zonder ingelogd te zijn op Twitter, opent het inlogscherm van Twitter in een nieuw venster. Tegelijkertijd plaatst Twitter een cookie op uw harde schijf. Als u als reeds ingelogde Twitter-gebruiker op de knop klikt, kan Twitter het bezoek aan uw Twitter-account toewijzen. Pagina's binnen Twitter worden uitsluitend beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter). Daarom hebben wij geen kennis van of invloed op de gegevens die Twitter op deze pagina's verzamelt. Algemene informatie hierover vindt u op: http://twitter.com/privacy. U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming voor Twitter wijzigen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.


Instagram
Op onze website zijn de functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Als u ingelogd bent op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de knop Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Instagram. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


6. Andere links naar externe aanbieders
Voor zover er sprake is van links naar websites van andere aanbieders, is deze gegevensbeschermingsverklaring niet van toepassing op de inhoud van die sites. Welke gegevens de beheerders van deze pagina's verzamelen is buiten onze kennis en invloedssfeer. Informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende site. 


7. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie?
Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte - EER) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gevraagde dienst, wettelijk verplicht is of als u ons uw toestemming hebt gegeven. Wij zullen u apart informeren over de details, indien wettelijk verplicht.


8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Indien nodig verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van de gevraagde dienst zolang de dienst in kwestie wordt aangeboden of totdat uw toestemming wordt ingetrokken. 


9. Welke gegevensbeschermingsrechten heeft u?
Elke betrokken gebruiker heeft het recht op inzage volgens art. 15 EU-AVG, het recht op rectificatie conform art. 16 EU-AVG, het recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) conform art. 17 EU-AVG, het recht op beperking van de verwerking conform art. 18 EU-AVG alsmede het recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 EU-AVG. De beperkingen onder art. 34 en 35 AVG zijn zijn van toepassing op het recht op inzage en het recht op vergetelheid. Daarnaast bestaat er een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op grond van art. 77 EU-AVG juncto § 19 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz).


10. Is er een verplichting voor u om persoonlijke gegevens te verstrekken?
In het kader van de aangeboden en via onze website www.draiflessen.com toegankelijke diensten hoeft u alleen die persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om de dienst te verkrijgen. Zonder deze gegevens zijn wij doorgaans niet in staat om de dienst uit te voeren. In de aangeboden contactformulieren vindt u de verwijzing "optioneel" bij bepaalde velden. Gegevens voorzien van de toevoeging "optioneel" zijn niet vereist voor de uitvoering van de gevraagde dienst.


11. Is er in individuele gevallen sprake van een geautomatiseerde besluitvorming?
In principe maken wij geen gebruik van procedures voor geautomatiseerde besluitvorming in overeenstemming met artikel 22 EU-AVG. 


Informatie over uw recht van bezwaar zie artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) 


U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor reclamedoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden. 

Het bezwaarschrift kan vormvrij worden ingediend en bij voorkeur worden gericht aan:


Draiflessen Collection GmbH
Georgstraße 18 
49497 Mettingen
tel.:+49.(0)5452.9168-0
mail: info@draiflessen.com